Sandraktheis.com

Koppling och växellåda Problem

Koppling och växellåda Problem
Ingen koppling eller växellåda varar för evigt; slitage ackumuleras över tiden oavsett hur noggrann du är.

Koppling Problem


Oftast kopplings problem beror på den friktion och värme som produceras under drift; typiskt, blir pedalen lättare och kopplingen börjar slira producera mer värme och slitage. Mer olycksbådande symptom, s exempel ovanliga ljud eller problem släppa kopplingen, inte alltid på grund av allmänt slitage, men kan innebära en komponent har skadats, t.ex. en misslyckad lager eller en trasig kabel.

Växellåda Problem


Växellåda problem brukar följa av extrema miljö där de drivs. Komponenter kan bli slitna på grund av friktion och värme, vilket orsakar clunky växlingar och svårt att hitta vissa redskap. Låga vätskenivåer kan också hämma växellåda prestanda, speciellt i automatiska växellådor

Förebyggande / Lösning


Värmeproduktionen är den viktigaste komponenten i koppling och växellåda problem. Garantera rätt olja används och nivåerna är tillräckliga kan ofta minska slitaget friktion skapar. Om din koppling eller växellåda beter ovanligt, få den kontrollerad av en professionell för att förhindra ytterligare skador.