Sandraktheis.com

Hur Byt myTouch 3G Battery

Hur Byt myTouch 3G Battery
Du kan enkelt ersätta din myTouch 3G android telefonens batteri själv. Androids använder en ton av batterikraft för att hålla operativsystem och program körs. Som med alla elektroniska apparater, så småningom batteriet slits ut. Ersätt det själv och få din myTouch 3G igång igen.

Instruktioner


•  Stäng av myTouch 3G telefon och vänta på det stänga helt. Detta är inte bara av säkerhetsskäl, men också för att undvika eventuella tekniska fel som beror på att ta ut batteriet medan telefonen är påslagen.

•  Vänd telefonen över så att skärmen är vänd nedåt (skyddar skärmen genom att ställa in telefonen på en mjuk trasa eller något liknande). Ta bort batteriluckan, vilket är i stort sett hela baksidan av myTouch. Tryck ned det övre vänstra hörnet av fallet, glida ner den och lyft av den.

•  Ta ur batteriet genom att helt enkelt lyfta den ur hållaren det sitter i.

•  Sätt i det nya batteriet i exakt samma position som den gamla, säkra batterikontakterna är rätt inriktade.

•  Skjut bakstycket igen och klickar på plats.

Tips och varningar


  • Överväga att köpa en extra myTouch 3G batteri för långa resor där en laddare inte finns. Helt enkelt ladda dem både innan handen och använd dessa steg för att ersätta den första när det behövs.