Vad är GSM?

GSM, en akronym för Global System for Mobile Communications, är en digital mobiltelefoni som är populär i Europa, Asien och andra delar av världen. En abonnent med en GSM-telefon kan komma åt och använda ett GSM-nät.

Historia


De första GSM-nät etablerades 1991, och kunde bara sända röstsamtal. Tjugo år senare, låter GSM-teknik för användare att ansluta till Internet via mobilt bredband, och erbjuder rika multimediafunktioner.

Popularitet


År 2010 finns det nästan 800 GSM-baserade nätverk med verksamhet i 219 länder och betjänar över tre miljarder kunder. GSM-teknik stöder också industrier, såsom mobiltelefontillverkare och mjukvaruutvecklare.

Band


GSM-nät i USA, som T-Mobile, verkar på en frekvens på 1900 MHz (megahertz). GSM-nät i de flesta delar av Europa och Asien använder antingen 900 MHz eller 1800 MHz.

Roaming


En användare i ett GSM-nät kan använda ett annat nät i en annan region. Detta är möjligt eftersom GSM-operatörer har "roaming" avtal som tillåter sina abonnenter att använda ett partnernätverk.

GPRS


GPRS (General Packet Radio Service) är en besläktad teknik som möjliggör ett GSM-nät för att erbjuda trådlösa datatjänster till sina abonnenter. En abonnent med en multimedia telefon kommer att kunna komma åt alla GPRS funktioner.articles connexes