Sandraktheis.com

Hur Överför SIM Kort

Hur Överför SIM Kort
Många mobiltelefoner använder ett litet chip som kallas ett SIM-kort. SIM-kort lagrar viktig abonnentinformation och ansluta telefonen till din operatörs nätverk. SIM-kortet kan också hålla telefonkontakter. För enheter som fungerar med ett SIM, byter från en telefon till en annan är lika enkelt som att flytta kortet. Detta eliminerar behovet att manuellt programmera en ny enhet eller kontakta din operatör för att få hjälp med aktivering. Överföra ett SIM-kort kan slutföras inom några ögonblick.

Instruktioner


•  Tryck på "Meny" knappen på telefonen med SIM-kort installerat. Välj "Kontakter" och tryck på "Alternativ". Välj "Kopiera till SIM" för att flytta din telefonbok till SIM-kortet om så önskas.

•  Tryck och håll "Power / Avsluta" för att stänga av telefonen. Vänd telefonen över och skjut av batteriluckan för att ta bort det. Dra ut batteriet.

•  Skjut SIM-kortet ur SIM-kortplatsen, som ligger i telefonens batterifack.

•  Ta den nya telefonens batteriluckan locket och dra ut batteriet.

•  Ta tag i SIM-kortet med metallkontakterna nedåt. Rada upp snittet hörnet på SIM-kortet med den skårade hörnet på SIM-kortplatsen och skjut den på plats. Byt ut batteriet och batteriluckan.