Sandraktheis.com

Hur man skickar ett SMS Via AT-kommandon

Hur man skickar ett SMS Via AT-kommandon
Ett modem ger en dator möjlighet att kommunicera via ett nätverk, såsom en Internet-anslutning. Uppmärksamhet (AT) kommandon fungerar som modem controllers. Varje AT-kommando innehåller "AT" som prefix. Vissa mobiltelefoner har möjlighet att använda AT-kommandon för att skicka SMS eller textmeddelanden.

Instruktioner


•  Öppna din SMS-meddelandefönster. Placera markören i det utrymme för SMS-meddelandet.

•  Typ AT + CMGS = "+ yyyyy" där yyyyy är mottagarens mobilnummer och citattecknen är en del av kommandot. Tryck "Enter". Du bör nu se en ">" prompten.

•  Skriv ditt SMS. Tryck på "Ctrl" och "Z" på samma gång för att skicka meddelandet.