Sandraktheis.com

ANYCOM Solar Bluetooth-anslutning Instruktioner

Den Anycom Solar är en Bluetooth-kompatibel högtalartelefon som ansluts trådlöst till din mobil enhet. Detta kan komma till hands om du vill handsfree användning av din mobiltelefon utan bördan av ett headset. Detta kan vara särskilt användbart när du kör. Dessa högtalartelefon är utformade för att paras ihop snabbt med din mobiltelefon.

Instruktioner


•  Slå på din mobiltelefon och aktivera Bluetooth enligt manualen för din telefon.

•  Tryck på "Power" -knappen på framsidan av Anycom Solar och en LED ljus blinkar på framsidan av enheten signalerar att högtalartelefon är nu i kopplingsläge.

•  Välj "Anycom Solar" notering från listan över tillgängliga Bluetooth-enheter inom området din mobiltelefon.

•  Ange "0000" när du ombeds. Detta är lösenordet för högtalartelefonen. När in högtalar kommer att paras med din mobiltelefon.