Sandraktheis.com

Hur man kan blockera ett inkommande samtal med en HTC Pro

HTC Pro mobiltelefon har en funktion som gör att du kan blockera inkommande samtal om du inte vill ta emot några. Denna inkommande samtal blocket är tillfällig, och du kan stänga av och på efter behov. Du kan även ange om du vill helt blockera alla inkommande samtal eller samtal just det kommit in medan du är i ett roaming område i motsats till ditt eget nätverk.

Instruktioner


•  Gå till hemskärmen.

•  Håll ned på den aktiva fliken och skjut till "Inställningar".

•  Välj "Communications." Välj "Telefon" alternativet.

•  Välj "telefontjänster" och välj "Samtalsspärr."

•  Välj "Hämta inställningar."

•  Välj "Block Inkommande samtal" från rullgardinsmenyn på den här skärmen. Välj "Alla samtal" för att förhindra att några samtal från att komma in. Välj "Vid roaming" för att förhindra inkommande samtal när din mobiltelefon är roaming.