Sandraktheis.com

Hur Starta en iPhone 3GS

Motorola H500 headset är kompatibelt med de flesta Bluetooth-aktiverade telefoner. När du är ansluten, kommer du att kunna ringa och ta emot telefonsamtal utan att behöva fumla med knappsatsen - en idealisk lösning om dina händer är upptagna eller om du ska köra. Innan du kan börja använda headsetet måste du ansluta den till din telefon via en process som kallas ihopkoppling. Telefonen kommer att spara inställningarna du anger, så att du kan ansluta med H500 snabbt i framtiden.

Instruktioner


•  Tryck och håll "Power" -knappen på toppen av telefonen tills den röda "Power off" reglage visas. Peka och skjut reglaget för att stänga av telefonen. Tryck och håll "Power" knappen i några sekunder för att slå på telefonen igen. Denna åtgärd kommer inte att radera någon information från enheten.

•  Tryck och håll "Power" -knappen på toppen av enheten och "Home" -knappen på framsidan av enheten samtidigt tills "Apple" logotypen visas på telefonens skärm för att utföra en mjuk återställning. Denna åtgärd kommer inte att radera några sparade data från telefonen.

•  Tryck på "Inställningar", "General", "Reset" och "Reset All" för att utföra en hård återställning på telefonen. En hård återställning raderar alla sparade data på telefonen, inklusive bilder, e-postinställningar och kontakter.