Sandraktheis.com

Hur Hård Återställa en Droid Incredible

När du hårt återställa ditt Droid Incredible smartphone, är telefonen återställs till sitt ursprungliga fabriksinställningarna. Alla data som musik, ringsignaler och kontakter raderas från telefonen, och alla dina inställningar återställs till standard efter en hård återställning. En hård återställning är en del av felsökningen när din Droid Incredible upplever problem med sms, samtal och Internet. Du kan hård återställa telefonen via menyn eller genom att använda enhetsknapparna "Inställningar".

Instruktioner


Inställningar


•  Tryck på "Home" på Droid Incredible och knacka på "Meny" ikonen.

•  Tryck på "Inställningar" och scrolla ner. Knacka "SD och telefonminne."

•  Tryck "Fabriksåterställning" och sedan på "Reset Phone."

•  Tryck "Erase allt" och vänta på att Droid Incredible att starta för att slutföra hård återställning.

Telefon Knappar


•  Stäng av Droid Incredible.

•  Tryck och håll nere "Volume Down" -knappen. Tryck och släpp "Power" -knappen.

•  Släpp "Volym ner" knappen när en Android bild visas på skärmen.

•  Rulla ner med hjälp av "Volym ner" för att "Rensa minnet." Tryck på "Power" -knappen.

•  Tryck på "Volym upp" för att bekräfta ditt val när du blir tillfrågad.