Sandraktheis.com

Hur man fixar den Idle på en Honda motorcykel

Tomgångskörning, den hastighet med vilken en motor vänder samtidigt helt stilla, kan spela en viktig roll i hur din Honda motorcykel fungerar. En idealisk tomgångshastigheten för de flesta Honda motorcyklar är nära 1100 rpm (varv per minut). Om tomgångsvarvtalet är för låg, kan motorn stanna ut lätt och förhindra motorcykelns laddningssystemet från påfyllning batteriet vid en hållplats. En snabbare tomgångsvarvtal, å andra sidan, kan göra växling i växel svårt och orsaka motorcykeln att hoppa oväntat framåt från ett stopp.

Instruktioner


•  Leta reda på tomgång justeringsvredet på vänster sida av din motorcykel s förgasare eller motor.

•  Starta motorn och varmkör den i minst tre minuter.

•  Titta motorcykelns varvräknare och vrida tomgångs ratten för att höja eller sänka motorns tomgång. Vrid ratten medurs för att höja tomgångsvarvtalet och moturs för att sänka tomgången.

•  Ställ motorn tomgång till 1100 RPM, såvida inte din instruktionsbok.

•  Stäng av motorn efter att tomgångsvarvtalet har ställts in.

Tips och varningar


  • En motorcykel som inte kommer tomgång om inte choken är engagerad oftast har en täppa i förgasaren s pilotsystem. Rengör förgasaren ordentligt innan justera tomgång.
  • Ha en Honda-tekniker inspektera motorcykeln bränslesystem om din motorcykel
  • kommer inte att hålla eller behålla en inaktiv.
  • Ändra eller justera tomgångsvarvtalet innan motorn har värmts upp helt Aldrig. En kall justering kommer att förändras när de värms motorn, kasta tomgångsvarvtalet utanför det avsedda märket.